Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Ekonomisk prognos >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Ola Serneke Holding AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 71121 (SNI-kod+postort) - 64993 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare

Verksamhetsbeskrivning: Aktiebolagets verksamhet ska vara att förvalta och äga lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Year of registration: 2004

Organisation number: 556659-5764

Last updated: 2022-01-02 16:26:17

Credit score / credit rating: 0.76 | The company's credit score is better than 52% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 1 817,8

City/place (place for headquarters): Göteborg - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 400 10 - Filter all companies there

Financial year end 2020 2019 2018
Revenues (SEK million) 6 878,0 6 730,8 6 507,5
Net profit (SEK million) -358,01 -105,37 592,75
Equity capital (SEK million) 1 817,8 463,2 518,6
Assets (SEK million) 6 026,7 5 778,6 5 606,2
Profit margin (%) -5% -2% 9%
Return on Equity (%) -20% -23% 114%

See financial data for all Swedish companies on our website.