Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

MedCap AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Konsultverksamhet avseende företags organisation

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och för- sälja fast och lös egendom innefattande att direkt och indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla tjänster till såväl sådana port- följbolag som andra liknande bolag samt att bedriva därmed fören- lig verksamhet.

Registreringsår: 2001

Organisationsnummer: 556617-1459

Senast uppdaterad: 2022-03-08 18:19:29

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 171 73 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 0,0 757,0 0,0
Resultat (mkr) 0,00 56,00 0,00
Eget kapital (mkr) 0,0 328,0 0,0
Tillgångar (mkr) 0,0 842,0 0,0
Vinstmarginal (%) 0% 7% 0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 0% 17% 0%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English