Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

NCC Sverige AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 41200 (SNI-kod+postort) - 42130 (SNI-kod+postort) - 43999 (SNI-kod+postort) - 42990 (SNI-kod+postort) - 42110 (SNI-kod+postort) - 42210 (SNI-kod+postort) - 39000 (SNI-kod+postort) - 71121 (SNI-kod+postort) - 81300 (SNI-kod+postort) - 42220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Byggande av bostadshus och andra byggnader Anläggning av broar och tunnlar Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Övriga anläggningsarbeten Anläggning av vägar och motorvägar Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik Skötsel och underhåll av grönytor Anläggningsarbeten för el och telekommunikation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag - bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2001

Organisationsnummer: 556613-4929

Senast uppdaterad: 2022-01-02 17:53:14

Kreditscore / rating: -0.43 | Företagets kreditscore är bättre än 24% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 549,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 170 67 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 25 510,1 30 456,9 22 454,2
Resultat (mkr) 54,95 247,07 -235,31
Eget kapital (mkr) 207,7 383,1 201,4
Tillgångar (mkr) 9 749,3 11 440,5 11 524,6
Vinstmarginal (%) 0% 1% -1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 26% 64% -117%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English