Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Transcendent Group Sverige AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62020 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Datakonsultverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet gentemot myndigheter, företag och organisationer inom verksamhetsstyrning, riskhantering, riskkontroll samt regelefterlevnad, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2001

Organisationsnummer: 556612-8939

Senast uppdaterad: 2022-06-03 11:50:13

Kreditscore / rating: -0.57 | Företagets kreditscore är bättre än 22% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 44 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 81,7 99,5 102,2
Resultat (mkr) 0,03 -0,48 6,27
Eget kapital (mkr) 2,0 2,0 8,5
Tillgångar (mkr) 36,8 32,8 46,0
Vinstmarginal (%) 0% -0% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 1% -24% 74%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English