Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Transcendent Group Sverige AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62020 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Datakonsultverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet gentemot myndigheter, företag och organisationer inom verksamhetsstyrning, riskhantering, riskkontroll samt regelefterlevnad, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2001

Organisationsnummer: 556612-8939

Senast uppdaterad: 2021-05-12 10:25:17

Kreditscore / rating: 1.12 | Företagets kreditscore är bättre än 59% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 57 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 99,5 102,2 88,1
Resultat (mkr) -0,48 6,27 2,84
Eget kapital (mkr) 2,0 8,5 5,2
Tillgångar (mkr) 32,8 46,0 29,5
Vinstmarginal (%) -0% 6% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -24% 74% 55%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English