Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Intrum AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller indirekt, hantera, administrera, finansiera och köpa kundfodringar och utföra därmed relaterade tjänster samt förvalta fast och lös egendom samt värdepapper, inom och utom Sverige, ävensom idka annan därmed förenlig verk- samhet.

Registreringsår: 2001

Organisationsnummer: 556607-7581

Senast uppdaterad: 2021-12-30 18:18:17

Kreditscore / rating: 2.21 | Företagets kreditscore är bättre än 84% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 19 118,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Nacka - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 131 54 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 16 848,0 15 985,0 9 434,0
Resultat (mkr) 2 078,00 -285,00 1 366,00
Eget kapital (mkr) 19 118,0 24 893,0 22 436,0
Tillgångar (mkr) 80 768,0 86 136,0 67 775,0
Vinstmarginal (%) 12% -2% 14%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 11% -1% 6%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English