Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Lindab International AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt och indirekt via dotterbolag utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga och förvalta fast och lös egendom, värdehandlingar ävensom aktier i rörelsedrivande bolag.

Year of registration: 2001

Organisation number: 556606-5446

Probably the corporate website: http://www.lindab.com

Last updated: 2021-02-24 22:49:16

Credit score / credit rating: 1.44 | The company's credit score is better than 66% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 5 027,0

City/place (place for headquarters): Grevie - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 269 62 - Filter all companies there

Financial year end 2019 2018 2017
Revenues (SEK million) 9 872,0 9 326,0 8 242,0
Net profit (SEK million) 678,00 394,00 347,00
Equity capital (SEK million) 5 027,0 4 464,0 4 129,0
Assets (SEK million) 9 438,0 7 802,0 7 731,0
Profit margin (%) 7% 4% 4%
Return on Equity (%) 13% 9% 8%

See financial data for all Swedish companies on our website.