Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Lindab International AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt och indirekt via dotterbolag utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga och förvalta fast och lös egendom, värdehandlingar ävensom aktier i rörelsedrivande bolag.

Registreringsår: 2001

Organisationsnummer: 556606-5446

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:20:23

Kreditscore / rating: 1.44 | Företagets kreditscore är bättre än 66% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5 027,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Grevie - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 269 62 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 9 872,0 9 326,0 8 242,0
Resultat (mkr) 678,00 394,00 347,00
Eget kapital (mkr) 5 027,0 4 464,0 4 129,0
Tillgångar (mkr) 9 438,0 7 802,0 7 731,0
Vinstmarginal (%) 7% 4% 4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 13% 9% 8%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English