Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

BioArctic AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 72190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva utveckling av läkemedel och därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2000

Organisationsnummer: 556601-2679

Senast uppdaterad: 2022-01-01 22:40:23

Kreditscore / rating: -1.35 | Företagets kreditscore är bättre än 14% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 907,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 112 51 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 62,3 281,8 140,7
Resultat (mkr) -68,52 88,47 15,16
Eget kapital (mkr) 907,3 974,5 636,1
Tillgångar (mkr) 1 050,3 1 183,3 1 140,5
Vinstmarginal (%) -110% 31% 11%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -8% 9% 2%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English