Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Kentima Holding AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62010 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Dataprogrammering

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av mjukvara, styrsystem, data- och elektronikprodukter för process- och tillverkningsindustrin samt service och konsultativ verksamhet i anslutning härtill. Bolaget ska utveckla, producera och försälja mjukvara samt försälja hårdvara inom huvudsakligen området datoriserad kameraövervakning och bildanalys samt bedriva konsultverksamhet främst inriktad på programmering inom IT-området. Äga och förvalta fast egendom, uthyrning av maskiner och inventarier för kontor och produktion av elektronik inom koncernen, äga och förvalta aktier och värdepapper samt konsultation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2000

Organisationsnummer: 556590-2151

Senast uppdaterad: 2021-11-05 09:51:14

Kreditscore / rating: -0.56 | Företagets kreditscore är bättre än 20% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 26,4

Stad/plats (plats för huvudkontor): Staffanstorp - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 245 22 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 44,8 50,3 46,6
Resultat (mkr) -1,12 1,63 4,35
Eget kapital (mkr) 26,4 27,5 25,8
Tillgångar (mkr) 34,9 37,3 37,3
Vinstmarginal (%) -2% 3% 9%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -4% 6% 17%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English