Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Alfa Laval AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller genom dotter- och samriskföretag i Sverige och utomlands bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och anläggningar, företrädesvis inom områdena separering, värmeväxling, flödesteknik, att förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2000

Organisationsnummer: 556587-8054

Troligen bolagets hemsida: https://www.alfalaval.se

Senast uppdaterad: 2021-02-23 06:59:24

Kreditscore / rating: 2.26 | Företagets kreditscore är bättre än 84% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 27 600,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lund - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 226 55 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 46 517,0 40 666,0 35 314,0
Resultat (mkr) 5 508,00 4 537,00 2 988,00
Eget kapital (mkr) 27 600,0 23 477,0 20 398,0
Tillgångar (mkr) 64 396,0 58 072,0 52 549,0
Vinstmarginal (%) 12% 11% 8%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 20% 19% 15%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English