Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Alfa Laval AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- och samriskföretag i Sverige och utomlands bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och anläggningar, företrädesvis inom områdena separering, värme- växling och flödesteknik, att förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2000

Organisationsnummer: 556587-8054

Senast uppdaterad: 2021-12-30 19:59:13

Kreditscore / rating: 1.71 | Företagets kreditscore är bättre än 73% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 28 908,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lund - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 226 55 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 41 468,0 46 517,0 40 666,0
Resultat (mkr) 3 580,00 5 508,00 4 537,00
Eget kapital (mkr) 28 908,0 27 600,0 23 477,0
Tillgångar (mkr) 60 860,0 64 396,0 58 072,0
Vinstmarginal (%) 9% 12% 11%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 12% 20% 19%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English