Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Mangold Fondkommission AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64992 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva värdepappersrörelse enligt 2:1 p. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden innefattande mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2:1 p. 2 nämnda lag innefattande utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2:1 p. 3 nämnda lag innefattade handel med finansiella instrument för egen räkning, 2:1 p. 4 nämnda lag innefattande diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2:1 p, 5 nämnda lag innefattande investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2:1 p. 6 nämnda lag innefattande garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande, samt 2:1 p. 7 nämnda lag innefattande placering av finansiella instrument utan fast åtagande. Bolaget ska vidare bedriva sidotjänster i enlighet med 2:2 p. 1 nämnda lag innefattande förvarandet av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2:2 p. 2 nämnda lag innefattande lämnande av kredit för kunden, genom värdepappersbolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument, 2:2 p. 3 nämnda lag innefattande att lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp, 2:2 p. 4 nämnda lag innefattande utförandet av valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster, 2:2 p. 5 nämnda lag innefattande utarbetandet och spridningen av investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, 2:2 p. 6 nämnda lag innefattande att utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument, 2:2 p. 8 nämnda lag innefattande att ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen, 2:3 st. 1 nämnda lag innefattande annan sidoverksamhet för att agera som Certified Adviser för bolag vars aktier är upptagna till handel på First North. 2:3 st. 2 nämnda lag innefattande valutahandel. Bolaget skall vidare bedriva försäkringsdistribution enligt 2:1 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Bolaget ska även bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 2000

Organisationsnummer: 556585-1267

Senast uppdaterad: 2022-01-01 14:31:13

Kreditscore / rating: 0.26 | Företagets kreditscore är bättre än 42% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 107,4

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 34 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 174,4 150,6 135,5
Resultat (mkr) 21,49 7,43 6,68
Eget kapital (mkr) 107,2 165,7 78,2
Tillgångar (mkr) 581,5 592,9 487,5
Vinstmarginal (%) 12% 5% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 20% 4% 9%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English