Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Amasten Fastighets AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag förvärva, förädla, förvalta, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1999

Organisationsnummer: 556580-2526

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:44:13

Kreditscore / rating: 2.65 | Företagets kreditscore är bättre än 91% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3 059,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 39 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 398,4 276,0 274,0
Resultat (mkr) 424,25 211,82 45,98
Eget kapital (mkr) 3 059,3 1 196,6 908,2
Tillgångar (mkr) 6 876,2 3 965,1 3 298,5
Vinstmarginal (%) 106% 77% 17%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 14% 18% 5%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English