Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Nobina AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom affärsområdena personbefordran och godstransport och tillhandahålla IT-, personal- och lokaltjänster liksom juridiska tjänster till koncernbolag inom nämnda affärsområden samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet (dock ej verksamhet som stadgas i lagarna om bankrörelse och kreditmarknadsbolag).

Registreringsår: 1999

Organisationsnummer: 556576-4569

Troligen bolagets hemsida: http://www.nobina.se

Senast uppdaterad: 2021-03-19 12:15:03

Kreditscore / rating: 1.92 | Företagets kreditscore är bättre än 76% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3 050,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 171 71 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 10 645,0 9 734,0 9 094,0
Resultat (mkr) 305,00 303,00 278,00
Eget kapital (mkr) 1 380,0 1 454,0 1 436,0
Tillgångar (mkr) 9 387,0 9 053,0 7 807,0
Vinstmarginal (%) 3% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 22% 21% 19%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Nobina AB (publ) |