Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Nobina AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom affärsområdena personbefordran och godstransport och tillhandahålla IT-, personal- och lokaltjänster liksom juridiska tjänster till koncernbolag inom nämnda affärsområden samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet (dock ej verksamhet som stadgas i lagarna om bankrörelse och kreditmarknadsbolag).

Registreringsår: 1999

Organisationsnummer: 556576-4569

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:56:15

Kreditscore / rating: 1.94 | Företagets kreditscore är bättre än 78% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 4 450,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 171 71 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2021 2020 2019
Omsättning (mkr) 10 787,0 10 645,0 9 734,0
Resultat (mkr) 445,00 305,00 303,00
Eget kapital (mkr) 1 795,0 1 380,0 1 454,0
Tillgångar (mkr) 10 576,0 9 387,0 9 053,0
Vinstmarginal (%) 4% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 25% 22% 21%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English