Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Storytel AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva (i) förlagsverksamhet, (ii) skriftställande och annan kulturell verksamhet, (iii) förvärv och licensering av rättigheter och (iv) konsultverksamhet inom förlags-, film och annan kulturell verksamhet och annan därmed förenlig verksamhet, (v) förlagsverksamhet genom produktion och försäljning av ljudböcker och annan därmed förenlig verksamhet. Utöver detta skall bolaget kunna äga och förvalta aktier och annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1999

Organisationsnummer: 556575-2960

Senast uppdaterad: 2022-01-03 20:41:15

Kreditscore / rating: -2.07 | Företagets kreditscore är bättre än 11% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 342,2

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 28 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 843,3 1 460,0 1 170,9
Resultat (mkr) -312,67 -212,20 -72,14
Eget kapital (mkr) 342,2 624,1 343,6
Tillgångar (mkr) 1 305,9 1 367,8 949,4
Vinstmarginal (%) -17% -15% -6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -91% -34% -21%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English