Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Collector AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64201 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta dotterbolag som bedriver verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller liknande verksamhet, att direkt eller indirekt bedriva sådan verksamhet som nu sagts och som inte förutsätter tillstånd enligt ovan nämnda lag, att direkt eller indirekt förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1998

Organisationsnummer: 556560-0797

Senast uppdaterad: 2021-12-31 03:49:13

Kreditscore / rating: 1.38 | Företagets kreditscore är bättre än 66% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 4 770,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 411 04 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 2 529,0 2 554,0 2 321,0
Resultat (mkr) 291,00 -8,00 566,00
Eget kapital (mkr) 4 770,0 3 467,0 3 475,0
Tillgångar (mkr) 37 977,0 37 436,0 29 818,0
Vinstmarginal (%) 12% -0% 24%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 6% -0% 16%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English