Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

ALM Equity AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall via hel- och delägda bolag bedriva projektverksamhet avseende fastigheter och därtill hörande verksamhet.

Registreringsår: 1997

Organisationsnummer: 556549-1650

Senast uppdaterad: 2022-04-21 13:15:20

Kreditscore / rating: 0.7 | Företagets kreditscore är bättre än 52% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 325,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 1 759,0 0,0 3 351,4
Resultat (mkr) 229,00 0,00 0,00
Eget kapital (mkr) 2 325,0 0,0 2 667,5
Tillgångar (mkr) 9 465,0 0,0 5 362,6
Vinstmarginal (%) 13% 0% 0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 10% 0% 0%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English