Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Surgical Science Sweden AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 72190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska på kommersiella grunder bedriva utbildning i kirurgi, testa och utveckla nya kirurgiska produkter och metoder, utveckla och patentera nya idéer inom det medicinska området, bedriva forskning inom de områden, som kan gagna företagets verksamhet även idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1997

Organisationsnummer: 556544-8783

Senast uppdaterad: 2022-01-02 17:37:13

Kreditscore / rating: 1.59 | Företagets kreditscore är bättre än 69% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 427,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 412 50 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 104,8 101,5 58,0
Resultat (mkr) 15,61 12,60 -2,26
Eget kapital (mkr) 427,0 401,7 85,5
Tillgångar (mkr) 472,3 456,2 98,9
Vinstmarginal (%) 15% 12% -4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 4% 3% -3%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English