Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Axfood AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva dagligvaruhandel partihandel, detaljhandel och konsultverksamhet inom dagligvarubranschen, väsentligen inom livsmedelsbranschen, samt äga och förvalta värdepapper, inventarier och fast egendom, samt bedriva finansieringsrörelse utan att bedriva sådan tillståndspliktig rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ävensom utöva liknande verksamhet.

Registreringsår: 1997

Organisationsnummer: 556542-0824

Troligen bolagets hemsida: https://www.axfood.se

Senast uppdaterad: 2021-03-19 06:50:04

Kreditscore / rating: 2.55 | Företagets kreditscore är bättre än 90% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 25 185,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 113 65 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2016
Omsättning (mkr) 50 740,0 45 968,0 43 355,0
Resultat (mkr) 1 679,00 1 467,00 1 473,00
Eget kapital (mkr) 4 020,0 4 266,0 4 117,0
Tillgångar (mkr) 17 293,0 11 469,0 10 539,0
Vinstmarginal (%) 3% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 42% 34% 36%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English