Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Axfood AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såväl direkt som indirekt bedriva handel och konsultverksamhet inom dagligvaru- branschen och bedriva därmed förenlig verksamhet. att bedriva hotell- och restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet. att äga och förvalta värdepapper, lös och fast egendom, samt att bedriva finansieringsrörelse, utan att bedriva sådan till- ståndspliktig rörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Registreringsår: 1997

Organisationsnummer: 556542-0824

Senast uppdaterad: 2021-12-31 03:39:16

Kreditscore / rating: 2.62 | Företagets kreditscore är bättre än 91% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 27 930,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 113 65 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 53 696,0 50 740,0 45 968,0
Resultat (mkr) 1 862,00 1 679,00 1 467,00
Eget kapital (mkr) 4 331,0 4 020,0 4 266,0
Tillgångar (mkr) 18 814,0 17 293,0 11 469,0
Vinstmarginal (%) 3% 3% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 43% 42% 34%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English