Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Lammhults Design Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 31011 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva verksamhet inom inredning för hem-, kontors-, och offentlig miljö primärt med inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential och därmed förenlig verksamhet, att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, samt att tillhandahålla koncerngemensamma funktioner och därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1997

Organisationsnummer: 556541-2094

Troligen bolagets hemsida: https://lammhultsdesigngroup.com

Senast uppdaterad: 2021-03-01 06:20:30

Kreditscore / rating: 0.55 | Företagets kreditscore är bättre än 47% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 496,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lammhult - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 360 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 022,0 964,0 960,5
Resultat (mkr) 55,00 23,00 33,50
Eget kapital (mkr) 496,0 457,0 439,3
Tillgångar (mkr) 935,0 829,0 852,0
Vinstmarginal (%) 5% 2% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 11% 5% 8%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Lammhults Design Group AB | Office Interiors | Library Interiors | Investor relations | Analysunderlag | Bolagsordning | Bolagsstyrning | Finansiell kalender | Finansiella rapporter | Kommittéerna | Koncernledning | Kursutveckling | Nyckeltal | Revisorer | Styrelsen | Utdelning | Valberedning | Årsredovisningar | Årsstämma | Ägarinfo | Hållbarhet | Pressmeddelanden | Rapporter | Kontakt |