Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Strax AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, främst genom investeringar direkt eller indirekt genom dotterbolag eller närstående bolag för att designa, utveckla, tillverka samt sälja produkter och tillbehör för personliga enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor såväl som andra relaterade produkter, relaterade tjänster och alla handlingar och affärsåtgärder som bedöms nödvändiga eller användbara för att uppfylla bolagets verksamhetsföremål.

Registreringsår: 1997

Organisationsnummer: 556539-7709

Senast uppdaterad: 2022-01-01 22:01:14

Kreditscore / rating: 1.14 | Företagets kreditscore är bättre än 59% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 182,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 44 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 121,7 1 187,2 1 096,9
Resultat (mkr) 6,71 -18,13 171,74
Eget kapital (mkr) 182,3 210,0 351,4
Tillgångar (mkr) 994,4 1 072,5 1 106,5
Vinstmarginal (%) 1% -2% 16%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 4% -9% 49%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English