Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Biotage AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av instrument, reagenser och mjukvara för analys, rening och syntes av molekyler och substanser med biovetenskaplig relevans, bedriva konsult- och serviceverksamhet inom områdena läkemedel och medicinsk teknik, äga och förvalta fast egendom samt aktier och andra värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1997

Organisationsnummer: 556539-3138

Senast uppdaterad: 2022-01-01 10:41:18

Kreditscore / rating: 2.36 | Företagets kreditscore är bättre än 87% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 990,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Uppsala - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 751 03 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 092,3 1 101,4 910,9
Resultat (mkr) 175,33 186,82 167,63
Eget kapital (mkr) 990,0 875,5 702,2
Tillgångar (mkr) 1 434,4 1 335,7 1 003,2
Vinstmarginal (%) 16% 17% 18%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 18% 21% 24%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English