Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Celina Fondförvaltning AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 66301 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Förvaltning av investeringsfonder

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder samt bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om fövaltare av alternativa investeringsfonder samt, efter Finansinspektionens särskilda tillstånd, därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1996

Organisationsnummer: 556533-6210

Senast uppdaterad: 2022-04-22 04:45:22

Kreditscore / rating: -0.3 | Företagets kreditscore är bättre än 26% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 73,6

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 34 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 174,7 228,8 295,0
Resultat (mkr) -1,52 11,65 5,46
Eget kapital (mkr) 73,6 86,8 75,1
Tillgångar (mkr) 135,8 182,3 226,2
Vinstmarginal (%) -1% 5% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -2% 13% 7%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English