Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

HiQ International AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall tillsammans med sina dotterbolag erbjuda konsult- tjänster inom systemutveckling, utredning, utbildning och verksamhetsförbättring till högteknologiska företag och organisationer, huvudsakligen inom kund- och marknadssegmenten telekom, försvar, finans och fordon samt övriga högteknologiska marknadssegment. Bolaget skall även utföra koncerngemensamma funktioner, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1996

Organisationsnummer: 556529-3205

Senast uppdaterad: 2022-01-02 12:59:15

Kreditscore / rating: 1.48 | Företagets kreditscore är bättre än 68% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 919,8

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 116 45 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 721,7 1 847,1 1 852,7
Resultat (mkr) 118,40 176,30 151,91
Eget kapital (mkr) 919,8 813,5 818,5
Tillgångar (mkr) 1 340,8 1 259,3 1 185,8
Vinstmarginal (%) 7% 10% 8%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 13% 22% 19%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English