Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Nobia AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell rörelse, företrädesvis med avseende på köks-, badrums- och andra byggnadsinteriörer, idka handelsrörelse inom nämnda områden samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1995

Organisationsnummer: 556528-2752

Senast uppdaterad: 2021-12-31 00:29:12

Kreditscore / rating: 1.21 | Företagets kreditscore är bättre än 63% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 4 034,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 64 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 12 741,0 13 930,0 13 209,0
Resultat (mkr) 253,00 810,00 753,00
Eget kapital (mkr) 4 034,0 4 277,0 3 897,0
Tillgångar (mkr) 10 085,0 10 846,0 7 766,0
Vinstmarginal (%) 2% 6% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 6% 19% 19%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English