Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Misen Energy AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 09900 (SNI-kod+postort) - 46720 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Stödtjänster till annan utvinning Partihandel med metaller och metallmalmer

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineral och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1995

Organisationsnummer: 556526-3968

Senast uppdaterad: 2022-04-26 19:24:16

Kreditscore / rating: 0.01 | Företagets kreditscore är bättre än 37% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 2 723,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 411 36 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 0,0 0,3 0,3
Resultat (mkr) 272,30 -21,33 -4,32
Eget kapital (mkr) 126,0 -37,0 -14,2
Tillgångar (mkr) 487,3 9,4 12,0
Vinstmarginal (%) 27230000% -7086% -1435%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 216% 58% 30%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English