Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Orexo AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 72190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva forskning och utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel och diagnostiska beredningar, att förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1994

Organisationsnummer: 556500-0600

Senast uppdaterad: 2022-05-11 15:45:15

Kreditscore / rating: 0.32 | Företagets kreditscore är bättre än 43% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 559,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Uppsala - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 754 50 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 664,0 845,0 643,7
Resultat (mkr) -84,00 219,00 23,20
Eget kapital (mkr) 559,0 706,0 329,1
Tillgångar (mkr) 1 233,0 1 501,0 1 003,9
Vinstmarginal (%) -13% 26% 4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -15% 31% 7%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English