Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva handel i butik och e-handel inom textil och konfektion, accessoarer, kosmetik samt andra liknande konsumentvaror, äga och förvalta värdepapper, immateriella rättigheter och fast egendom, bedriva finansieringsverksamhet inom ramen för den angivna verksamheten, samt tillhandahålla tjänster knutna till den angivna verksamheten.

Registreringsår: 1994

Organisationsnummer: 556495-4682

Troligen bolagets hemsida: https://www.rnb.se

Senast uppdaterad: 2021-03-20 17:00:04

Kreditscore / rating: 0.01 | Företagets kreditscore är bättre än 35% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): -132,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 51 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 783,5 2 267,0 2 238,4
Resultat (mkr) -434,80 -142,00 36,45
Eget kapital (mkr) -132,5 235,0 389,4
Tillgångar (mkr) 1 735,7 1 112,0 1 225,4
Vinstmarginal (%) -24% -6% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 328% -60% 9%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) | Start | Om RNB | Rekonstruktion | Investerare | Bolagsstyrning | Vårt ansvar | Media | Karriär | Kontakt | Legal | Start | Om RNB | Rekonstruktion | Investerare | Bolagsstyrning | Vårt ansvar | Media | Karriär | Kontakt | Legal | Vision, affärsidé och strategi | Vårt koncept | Marknader | Historik | Styrelse | Ledande befattningshavare | Leverantörer | Kunder | Mer information | Finansiella Rapporter | Obligation 2018/2023 | Nyemission | Företagsrekonstruktion | Presentationer | Finansiella mål | Aktien | Kalendarium | PRENUMERERA | IR-kontakt | Bolagsordning | ÅRSSTÄMMA | Valberedning | REVISORER | INTERN KONTROLL | Uppförandekod | MILJÖ- och miljöpåverkan | Produkter och produktion | Sponsring och välgörenhet | Samarbeten och medlemskap | HÅLLBARHETSRAPPORT | Bildarkiv | Logotyper | Mediakontakt | Prenumerationstjänst | Våra kärnvärden | Arbeta på RNB | Lediga tjänster |