Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

PolyPlank Aktiebolag (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 22230 (SNI-kod+postort) - 22290 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Byggplastvarutillverkning Annan plastvarutillverkning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall förädla plastrestprodukter och trärestprodukter till råvara och i industriell process framställa produkter med den förädlade råvaran som bas, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.

Registreringsår: 1994

Organisationsnummer: 556489-7998

Senast uppdaterad: 2022-04-26 22:46:17

Kreditscore / rating: 0.01 | Företagets kreditscore är bättre än 37% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5,4

Stad/plats (plats för huvudkontor): Färjestaden - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 386 35 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2017
Omsättning (mkr) 35,9 31,7 36,3
Resultat (mkr) -3,03 -5,89 -10,38
Eget kapital (mkr) 5,4 8,5 -0,9
Tillgångar (mkr) 25,1 25,5 24,6
Vinstmarginal (%) -8% -19% -29%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -56% -69% 1155%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English