Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Sonetel AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 61900 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan telekommunikation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska bedriva utveckling samt försäljning av produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet samt bedriva och idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1994

Organisationsnummer: 556486-5847

Troligen bolagets hemsida: http://sonetel.com

Senast uppdaterad: 2021-04-05 17:20:04

Kreditscore / rating: -0.92 | Företagets kreditscore är bättre än 16% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 30,5

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 114 11 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 27,4 30,1 27,8
Resultat (mkr) -1,84 -2,03 -4,91
Eget kapital (mkr) 30,5 29,7 31,5
Tillgångar (mkr) 52,6 47,7 41,3
Vinstmarginal (%) -7% -7% -18%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -6% -7% -16%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Sonetel AB (publ) | Services | Prices | Help | Blog | Sign up | free chat function | apps | cost of a local call | Facebook Messenger | Twitter Direct Messaging | suggests answers | team communication | Phone Numbers | Customer chat | Team chat | View All Pricing | Sign Up & Try For Free | fair usage policy | Need help? | Try Free | Call Us | Visit | terms and conditions | Customer service | Install | WordPress | Twitter DM | configured | languages | Getting started | customer service team | in the same way | Premium | Using the service | Premium | Limitations | prepaid | Legal | Try Free | installing |