Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Concejo AB (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1993

Organisationsnummer: 556480-3327

Troligen bolagets hemsida: https://concejo.se

Senast uppdaterad: 2021-02-24 13:37:27

Kreditscore / rating: -3.57 | Företagets kreditscore är bättre än 1% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 243,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Nacka - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 131 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 284,0 1 420,3 1 432,3
Resultat (mkr) -153,00 -261,50 55,80
Eget kapital (mkr) 243,0 370,5 568,0
Tillgångar (mkr) 1 935,0 1 873,0 2 064,8
Vinstmarginal (%) -54% -18% 4%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -63% -71% 10%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Concejo AB (publ) | Hem | Om Concejo | Bolagsstyrning | Bolagsordning | Ersättning befattningshavare | Revisorer | Styrelse | Bolagsstyrningsrapport | Ledning | Valberedning | Ansvarstagande | Investor Info | Extra bolagsstämma | Årsstämma | Årsredovisning | Prospekt | Kalender | Rapporter | Regulatoriska Pressreleaser | Övriga Pressreleaser | Aktien | Största ägarna | Utdelning | Prenumerera | Kontakt | Firenor International | Hem | hållbarhetsrapporten | Kallelse | Årsredovisning 2019 |