Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Castellum Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag - förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1993

Organisationsnummer: 556475-5550

Troligen bolagets hemsida: https://www.castellum.se

Senast uppdaterad: 2021-03-19 05:15:03

Kreditscore / rating: 2.42 | Företagets kreditscore är bättre än 87% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 43 779,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 411 09 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 5 821,0 5 577,0 5 182,0
Resultat (mkr) 5 650,00 7 453,00 5 876,00
Eget kapital (mkr) 43 779,0 39 749,0 33 736,0
Tillgångar (mkr) 98 985,0 92 140,0 83 712,0
Vinstmarginal (%) 97% 134% 113%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 13% 19% 17%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Castellum Aktiebolag | läs mer här. | SV | EN | DA | För våra hyresgäster | Lediga lokaler | Våra projekt | Om Castellum | Förvaltning | Digitala tjänster | Coworking | Projektutveckling | Logistik | Fastighetsbestånd | Investeringar | Värderingar och uppförandekod | Hållbarhetsstrategi | läs mer här. | SV | EN | DA | För våra hyresgäster | Lediga lokaler | Våra projekt | Om Castellum | Förvaltning | Digitala tjänster | Coworking | Projektutveckling | Logistik | Fastighetsbestånd | Investeringar | Värderingar och uppförandekod | Hållbarhetsstrategi | more here. | Vacant objects | Our projects | About Castellum | Property management | Project development | Real Estate Portfolio | Transactions | Values and Code of Conduct | Strategy | Focus areas | Common targets | Awards | Sustainable Development Goals | Investor Relations | læse mere her. |