Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Castellum Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag - förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1993

Organisationsnummer: 556475-5550

Senast uppdaterad: 2021-12-30 10:48:20

Kreditscore / rating: 3.43 | Företagets kreditscore är bättre än 98% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 48 243,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Göteborg - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 411 09 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 6 004,0 5 821,0 5 577,0
Resultat (mkr) 5 615,00 5 650,00 7 453,00
Eget kapital (mkr) 48 243,0 43 779,0 39 749,0
Tillgångar (mkr) 109 916,0 98 985,0 92 140,0
Vinstmarginal (%) 94% 97% 134%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 12% 13% 19%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English