Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Svolder Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64991 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, i första hand fondpapper och andra finansiella instrument, jämte annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1993

Organisationsnummer: 556469-2019

Senast uppdaterad: 2021-12-31 04:01:15

Kreditscore / rating: -1 | Företagets kreditscore är bättre än 17% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3 686,2

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 45 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 8,9 58,8 68,6
Resultat (mkr) 690,10 -13,10 344,80
Eget kapital (mkr) 3 686,2 3 051,1 3 115,4
Tillgångar (mkr) 3 700,2 3 117,7 3 125,9
Vinstmarginal (%) 7753% -22% 503%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 19% -0% 11%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English