Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Generic Mobile Systems Sweden AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 61100 (SNI-kod+postort) - 61200 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Trådbunden telekommunikation Trådlös telekommunikation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva operatörs- och konsultverksamhet inom områdena fast- och mobiltele datakommunikation, driva personsökningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Verksamheten kan bedrivas direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag eller genom intressebolag.

Registreringsår: 1993

Organisationsnummer: 556462-7213

Senast uppdaterad: 2022-04-27 01:11:14

Kreditscore / rating: 0.45 | Företagets kreditscore är bättre än 46% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 3,1

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 64 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 81,2 69,3 59,8
Resultat (mkr) -0,06 -0,07 -0,10
Eget kapital (mkr) 3,1 3,2 3,3
Tillgångar (mkr) 39,0 33,1 33,2
Vinstmarginal (%) -0% -0% -0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -2% -2% -3%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English