Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Samhall Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 81210 (SNI-kod+postort) - 78200 (SNI-kod+postort) - 27120 (SNI-kod+postort) - 82920 (SNI-kod+postort) - 32501 (SNI-kod+postort) - 30920 (SNI-kod+postort) - 28250 (SNI-kod+postort) - 25610 (SNI-kod+postort) - 30910 (SNI-kod+postort) - 96011 (SNI-kod+postort) - 81100 (SNI-kod+postort) - 68320 (SNI-kod+postort) - 27320 (SNI-kod+postort) - 88101 (SNI-kod+postort) - 13922 (SNI-kod+postort) - 52100 (SNI-kod+postort) - 29310 (SNI-kod+postort) - 25620 (SNI-kod+postort) - 82990 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort) - 84124 (SNI-kod+postort) - 22290 (SNI-kod+postort) - 33200 (SNI-kod+postort) - 27900 (SNI-kod+postort) - 32990 (SNI-kod+postort) - 56100 (SNI-kod+postort) - 52290 (SNI-kod+postort) - 31090 (SNI-kod+postort) - 22190 (SNI-kod+postort) - 91012 (SNI-kod+postort) - 33170 (SNI-kod+postort) - 25999 (SNI-kod+postort) - 32300 (SNI-kod+postort) - 13990 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Lokalvård Personaluthyrning Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater Förpackningsverksamhet Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör Tillverkning av cyklar och invalidfordon Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll Beläggning och överdragning av metall Tillverkning av motorcyklar Industri- och institutionstvätt Fastighetsrelaterade stödtjänster Fastighetsförvaltning på uppdrag Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar Öppna sociala insatser för äldre personer Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. Magasinering och varulagring Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon Metallegoarbeten Övriga företagstjänster Verksamheter som utövas av huvudkontor Administration av omsorg och socialtjänst Annan plastvarutillverkning Installation av industrimaskiner och -utrustning Tillverkning av annan elapparatur Diverse övrig tillverkning Restaurangverksamhet Övriga stödtjänster till transport Tillverkning av andra möbler Annan gummivarutillverkning Arkivverksamhet Reparation och underhåll av andra transportmedel Diverse övrig metallvarutillverkning Tillverkning av sportartiklar Övrig textilietillverkning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller indirekt t.ex i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal industri- och tjänstebranscher såsom industriproduktion inom bl.a. trä, elektronik, kablage och förpackning samt service- tjänster inom bl.a städ- och fastighetsservice, bedriva viss arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning, arbets- träning utan ersättning via statsbudgetanslag samt därmed förenlig verksamhet. Produktionen ska ske i egen regi eller hos kund. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga där behov finns. Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Registreringsår: 1992

Organisationsnummer: 556448-1397

Troligen bolagets hemsida: https://samhall.se

Senast uppdaterad: 2021-02-24 23:56:17

Kreditscore / rating: -0.43 | Företagets kreditscore är bättre än 22% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 346,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 64 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 3 050,0 3 337,0 3 036,0
Resultat (mkr) 74,00 93,00 -237,00
Eget kapital (mkr) 1 346,0 1 274,0 1 181,0
Tillgångar (mkr) 3 794,0 3 544,0 3 378,0
Vinstmarginal (%) 2% 3% -8%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 5% 7% -20%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Samhall Aktiebolag |