Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Samhall Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 81210 (SNI-kod+postort) - 78200 (SNI-kod+postort) - 82920 (SNI-kod+postort) - 32501 (SNI-kod+postort) - 68320 (SNI-kod+postort) - 27900 (SNI-kod+postort) - 96011 (SNI-kod+postort) - 52100 (SNI-kod+postort) - 88101 (SNI-kod+postort) - 25999 (SNI-kod+postort) - 30920 (SNI-kod+postort) - 28250 (SNI-kod+postort) - 30910 (SNI-kod+postort) - 25610 (SNI-kod+postort) - 27320 (SNI-kod+postort) - 84124 (SNI-kod+postort) - 81100 (SNI-kod+postort) - 52290 (SNI-kod+postort) - 56100 (SNI-kod+postort) - 31090 (SNI-kod+postort) - 27120 (SNI-kod+postort) - 29310 (SNI-kod+postort) - 13922 (SNI-kod+postort) - 82990 (SNI-kod+postort) - 70100 (SNI-kod+postort) - 33200 (SNI-kod+postort) - 32990 (SNI-kod+postort) - 22190 (SNI-kod+postort) - 91012 (SNI-kod+postort) - 33170 (SNI-kod+postort) - 25620 (SNI-kod+postort) - 13990 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Lokalvård Personaluthyrning Förpackningsverksamhet Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör Fastighetsförvaltning på uppdrag Tillverkning av annan elapparatur Industri- och institutionstvätt Magasinering och varulagring Öppna sociala insatser för äldre personer Diverse övrig metallvarutillverkning Tillverkning av cyklar och invalidfordon Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll Tillverkning av motorcyklar Beläggning och överdragning av metall Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar Administration av omsorg och socialtjänst Fastighetsrelaterade stödtjänster Övriga stödtjänster till transport Restaurangverksamhet Tillverkning av andra möbler Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. Övriga företagstjänster Verksamheter som utövas av huvudkontor Installation av industrimaskiner och -utrustning Diverse övrig tillverkning Annan gummivarutillverkning Arkivverksamhet Reparation och underhåll av andra transportmedel Metallegoarbeten Övrig textilietillverkning

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska direkt eller indirekt t.ex i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal industri- och tjänstebranscher såsom industriproduktion inom bl.a. trä, elektronik, kablage och förpackning samt service- tjänster inom bl.a städ- och fastighetsservice, bedriva viss arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning, arbets- träning utan ersättning via statsbudgetanslag samt därmed förenlig verksamhet. Produktionen ska ske i egen regi eller hos kund. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga där behov finns. Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Registreringsår: 1992

Organisationsnummer: 556448-1397

Senast uppdaterad: 2021-12-30 22:28:14

Kreditscore / rating: 0.22 | Företagets kreditscore är bättre än 39% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 578,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 64 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 3 119,0 3 050,0 3 337,0
Resultat (mkr) 232,00 74,00 93,00
Eget kapital (mkr) 1 578,0 1 346,0 1 274,0
Tillgångar (mkr) 4 188,0 3 794,0 3 544,0
Vinstmarginal (%) 7% 2% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 15% 5% 7%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English