Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Poolia AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70220 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Konsultverksamhet avseende företags organisation

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag utföra koncerngemensamma uppgifter och att bedriva rekrytering, utbildning, entreprenad och uthyrning av personal samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1992

Organisationsnummer: 556447-9912

Senast uppdaterad: 2022-01-03 03:57:15

Kreditscore / rating: -0.72 | Företagets kreditscore är bättre än 20% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 160,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 23 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 1 462,6 1 679,1 1 942,6
Resultat (mkr) 6,98 23,67 11,38
Eget kapital (mkr) 160,3 153,2 144,9
Tillgångar (mkr) 498,9 481,0 531,5
Vinstmarginal (%) 0% 1% 1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 4% 15% 8%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English