Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Duroc Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska, direkt eller genom dotter- och intressebolag, bedriva industriell verksamhet såsom försäljning, tillverkning, utveckling och underhåll företrädesvis inom industrin för polymerer, metall, verktygsmaskiner, råvaror, energi, transport samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1992

Organisationsnummer: 556446-4286

Senast uppdaterad: 2021-03-19 15:55:03

Kreditscore / rating: 1.56 | Företagets kreditscore är bättre än 68% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 948,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Danderyd - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 182 33 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 3 158,0 2 974,0 2 526,4
Resultat (mkr) 117,00 87,00 130,60
Eget kapital (mkr) 948,0 950,0 882,4
Tillgångar (mkr) 1 962,0 1 859,0 1 662,2
Vinstmarginal (%) 4% 3% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 12% 9% 15%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English