Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Fabege Fastigheter Sverige AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 68203 (SNI-kod+postort) - 61100 (SNI-kod+postort) - 68201 (SNI-kod+postort) - 68202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Trådbunden telekommunikation Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1992

Organisationsnummer: 556445-8403

Senast uppdaterad: 2021-12-30 17:49:17

Kreditscore / rating: 1.01 | Företagets kreditscore är bättre än 58% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 6 911,4

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 169 56 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 41,7 42,9 38,5
Resultat (mkr) 5,84 18,70 2 002,31
Eget kapital (mkr) 6 911,4 6 905,5 6 886,8
Tillgångar (mkr) 7 527,5 7 743,1 7 711,5
Vinstmarginal (%) 14% 44% 5201%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 0% 0% 29%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English