Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Lidpol Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 46630 (SNI-kod+postort) - 46731 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner Partihandel med virke och andra byggmaterial

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall utföra export av krossningsmaskiner, dumpers, bandtraktorer, gräv- och schaktmaskiner, väghyvlar, kranar, lastmaskiner, pålutrustning, renhållningsmaskiner, vibratorer, vältar, skogsmaskiner, fordon, hamnutrustning, byggnadsmaterial, reservdelar, fjärrvärmematerial samt äga värdepapper även som idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1992

Organisationsnummer: 556441-3390

Senast uppdaterad: 2021-04-14 01:53:17

Kreditscore / rating: -1.32 | Företagets kreditscore är bättre än 13% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 4,9

Stad/plats (plats för huvudkontor): Lidköping - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 531 57 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 124,4 132,1 134,5
Resultat (mkr) 0,19 -1,83 -0,84
Eget kapital (mkr) 4,9 5,3 7,7
Tillgångar (mkr) 21,1 28,0 31,8
Vinstmarginal (%) 0% -1% -1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 4% -35% -11%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English