Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Pricer Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62010 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Dataprogrammering

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag utveckla, marknadsföra och sälja digitala, kommunikation- och dataanalyslösningar inkluderande såväl hård- som mjukvara och molnbaserade tjänster. Bolaget ska även tillhandahålla kringliggande tjänster som installation, support, drift, konsultationer och annat som kan behövas för att nyttja systemet samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1991

Organisationsnummer: 556427-7993

Troligen bolagets hemsida: https://www.pricer.com

Senast uppdaterad: 2021-02-24 19:23:28

Kreditscore / rating: 0.35 | Företagets kreditscore är bättre än 42% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 810,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 64 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 003,0 1 194,5 827,8
Resultat (mkr) 98,00 87,28 38,68
Eget kapital (mkr) 810,0 769,3 718,7
Tillgångar (mkr) 1 121,0 1 121,6 918,5
Vinstmarginal (%) 10% 7% 5%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 12% 11% 5%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Pricer Aktiebolag | CN | Use Cases | Price Automation | Price Integrity | Boost Productivity | Fast Updates | Online & Offline Convergence | Store Operations | Replenishment | Click & Collect | Inventory | Shopper Engagement | Find Product | Mobile Product Information | Products | Digital Price Tags | Graphic Price Tags | Segment Price Tags | SmartPOSTER | Attachments | Pricer Plaza | Platform |