Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Hifab Development AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 64202 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom området verksamhetsutveckling, miljö och risk management samt äga och förvalta aktier och andra värdehandlingar, dock ej bedriva sådan verksamhet som omfattas av Bankrörelselagen (SFS 1987:617) ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1991

Organisationsnummer: 556426-9297

Senast uppdaterad: 2022-03-19 05:50:28

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 104 32 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 0,0 0,0 0,0
Resultat (mkr) 0,00 0,00 0,00
Eget kapital (mkr) 2,9 2,9 2,9
Tillgångar (mkr) 4,7 6,4 6,4
Vinstmarginal (%) 0% 0% 0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 0% 0% 0%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English