Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Tele2 AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall i första hand ha till syfte att bedreda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall därutöver ha till föremål för sin verksamhet att bedriva förmedling och tillhandahållande av tjänster och teknisk kompetens, bedriva sändning och överföring av radio- och TV program, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva sändninga och överföring av radiovågsburen och kabelburen telefoni, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även kunna äga och förvalta fast egendom ävensom aktier och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

Registreringsår: 1990

Organisationsnummer: 556410-8917

Senast uppdaterad: 2021-12-31 02:22:22

Kreditscore / rating: 1.92 | Företagets kreditscore är bättre än 78% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 111 120,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Kista - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 164 94 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 26 554,0 27 659,0 23 704,0
Resultat (mkr) 7 408,00 2 601,00 1 610,00
Eget kapital (mkr) 32 751,0 34 805,0 36 334,0
Tillgångar (mkr) 75 411,0 79 784,0 82 644,0
Vinstmarginal (%) 28% 9% 7%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 23% 7% 4%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English