Tree overview for SNI-codes >> | Tree for regions and communes >> | Top list for SNI codes >> | Top list for companies >> | Swedish stock market companies and indices >> | News for companies on the stock market >> | Svenska och internationella nyheter >> | Random company >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Bredband2 i Skandinavien AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Sector / Market (name of SNI code): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall direkt eller indirekt via dotterbolag, äga och förvalta nät för datakommunikation, tillhandahålla tjänster i nät för datakommunikation, förvalta fast egendom samt bedriva handel med värdepapper och andra finansiella instrument samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Year of registration: 1989

Organisation number: 556346-9062

Last updated: 2021-03-22 14:00:05

Credit score / credit rating: 2.76 | The company's credit score is better than 93% of Swedish companies.

Company's estimate value of the shares (SEK million): 203,0

City/place (place for headquarters): Stockholm - Granska alla företag där

Post code (place for headquarters): 117 43 - Filter all companies there

Financial year end 2019 2017 2016
Revenues (SEK million) 670,6 526,9 451,2
Net profit (SEK million) 40,61 33,43 25,94
Equity capital (SEK million) 78,8 127,9 115,5
Assets (SEK million) 318,2 321,1 282,7
Profit margin (%) 6% 6% 6%
Return on Equity (%) 52% 26% 22%

See financial data for all Swedish companies on our website.