Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Essity Aktiebolag (publ)

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, bedriva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis verksamhet inom hygien- området och utöva annan liknande verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1988

Organisationsnummer: 556325-5511

Senast uppdaterad: 2022-01-03 18:04:14

Kreditscore / rating: 1.92 | Företagets kreditscore är bättre än 78% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 62 801,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 64 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 128 975,0 118 500,0 109 625,0
Resultat (mkr) 10 212,00 8 552,00 8 785,00
Eget kapital (mkr) 62 801,0 54 899,0 42 289,0
Tillgångar (mkr) 162 295,0 154 266,0 147 016,0
Vinstmarginal (%) 8% 7% 8%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 16% 16% 21%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English