Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Midway Holding Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort) - 68203 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Verksamhetsbeskrivning: Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag, annan lös och fast egendom, att utföra koncerngemensamma funktioner avseende företrädesvis administration, finansiering, ekonomi och företagsledning samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1988

Organisationsnummer: 556323-2536

Senast uppdaterad: 2022-01-02 15:59:12

Kreditscore / rating: -0.66 | Företagets kreditscore är bättre än 21% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 471,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Malmö - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 211 22 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 588,0 796,0 1 165,2
Resultat (mkr) -1,00 44,00 -7,70
Eget kapital (mkr) 471,0 481,0 389,9
Tillgångar (mkr) 669,0 802,0 879,1
Vinstmarginal (%) -0% 6% -1%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -0% 9% -2%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English