Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Empir Group AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 62020 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Datakonsultverksamhet

Verksamhetsbeskrivning: Förremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556313-5309

Senast uppdaterad: 2022-01-02 05:08:15

Kreditscore / rating: -1.6 | Företagets kreditscore är bättre än 11% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 95,6

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 118 25 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 201,6 255,8 264,1
Resultat (mkr) -21,94 -12,16 -1,13
Eget kapital (mkr) 95,6 139,0 132,4
Tillgångar (mkr) 212,5 274,0 251,1
Vinstmarginal (%) -11% -5% -0%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -23% -9% -1%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English