Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Modern Times Group MTG AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom följande sektorer: digitala underhåll- ningsverksamhet, esport och onlinespel. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556309-9158

Senast uppdaterad: 2021-12-30 23:48:15

Kreditscore / rating: -1.53 | Företagets kreditscore är bättre än 13% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5 216,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 3 997,0 4 242,0 19 742,0
Resultat (mkr) -96,00 -458,00 1 160,00
Eget kapital (mkr) 5 216,0 5 179,0 5 678,0
Tillgångar (mkr) 10 800,0 8 964,0 20 324,0
Vinstmarginal (%) -2% -11% 6%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -2% -9% 20%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English