Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Modern Times Group MTG AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom följande sektorer: digitala underhåll- ningsverksamhet, esport och onlinespel. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556309-9158

Troligen bolagets hemsida: https://www.mtg.com

Senast uppdaterad: 2021-02-27 01:30:45

Kreditscore / rating: -0.72 | Företagets kreditscore är bättre än 18% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5 179,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 30 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 4 242,0 19 742,0 17 537,0
Resultat (mkr) -458,00 1 160,00 612,00
Eget kapital (mkr) 5 179,0 5 678,0 5 179,0
Tillgångar (mkr) 8 964,0 20 324,0 19 285,0
Vinstmarginal (%) -11% 6% 3%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) -9% 20% 12%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Modern Times Group MTG AB | Our Story | Our Values | Leaders | Corporate Governance | Regulatory | General | Features | Press Contacts | Subscribe | Esports | Online Gaming | MTG VC-Fund | Rights Issue 2021 | MTG Split | Financial Reports | Annual Report | Presentations | The Share | General Meetings | Calendar | Contacts | How we work | CR Reports |