Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Karo Pharma Aktiebolag

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 72190 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556309-3359

Troligen bolagets hemsida: https://www.karopharma.se

Senast uppdaterad: 2021-02-25 05:08:41

Kreditscore / rating: 2.96 | Företagets kreditscore är bättre än 95% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 5 640,3

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 22 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 1 901,2 1 615,1 657,6
Resultat (mkr) 8,94 657,39 14,51
Eget kapital (mkr) 5 640,3 3 611,0 1 586,5
Tillgångar (mkr) 10 898,5 6 884,6 4 141,9
Vinstmarginal (%) 0% 41% 2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 0% 18% 1%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Karo Pharma Aktiebolag | Om | Styrelse | Koncernledning | Produkter | Karo Everyday | Investerare | Aktien | Finansiella rapporter | Pressmeddelanden | Kalender | Bolagsstyrning | Årsstämma 2020 | Företrädesemission 2019 | Tidigare nyemission | Offentligt uppköpserbjudande | Återköp av aktier | Nyheter & Press | Strategi | Syfte och åtaganden |