Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Ekonomisk prognos >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Cloetta AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget eller dess dotterbolag skall inneha och exploatera varumärken för livsmedel och dagligvaror samt själva eller genom andra tillverka och eller marknadsföra choklad, konfektyr samt andra livsmedel och dagligvaror samt bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter och lös egendom ävensom handel med aktier och andra värdepapper jämte annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556308-8144

Senast uppdaterad: 2021-12-30 22:33:15

Kreditscore / rating: 0.94 | Företagets kreditscore är bättre än 57% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 4 179,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 171 41 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 5 695,0 6 493,0 6 218,0
Resultat (mkr) 281,00 498,00 483,00
Eget kapital (mkr) 4 179,0 4 197,0 3 968,0
Tillgångar (mkr) 9 257,0 9 660,0 9 168,0
Vinstmarginal (%) 5% 8% 8%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 7% 12% 12%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English