Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Cloetta AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget eller dess dotterbolag skall inneha och exploatera varumärken för livsmedel och dagligvaror samt själva eller genom andra tillverka och eller marknadsföra choklad, konfektyr samt andra livsmedel och dagligvaror samt bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter och lös egendom ävensom handel med aktier och andra värdepapper jämte annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556308-8144

Troligen bolagets hemsida: https://www.cloetta.com

Senast uppdaterad: 2021-02-25 05:03:50

Kreditscore / rating: 1.21 | Företagets kreditscore är bättre än 61% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 4 197,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Solna - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 171 41 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2018 2017
Omsättning (mkr) 6 493,0 6 218,0 5 784,0
Resultat (mkr) 498,00 483,00 -97,00
Eget kapital (mkr) 4 197,0 3 968,0 3 818,0
Tillgångar (mkr) 9 660,0 9 168,0 9 252,0
Vinstmarginal (%) 8% 8% -2%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 12% 12% -3%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

Cloetta AB | Cookie information | Cloetta privacy policy | Svensk version | About Cloetta | Cloetta in brief | Purpose and core values | Financial goals | Strategies | Drive growth | Facilitate growth | Fund growth | Market overview | Consumption patterns | Macro- and Consumer trends | Our business | Sales | Production | Innovation and projects | Production facilities | Purchasing | Organisation | Message from the CEO | Group Management | Board of Directors | Svensk version | About Cloetta | Cloetta in brief | Purpose and core values | Financial goals | Strategies | Drive growth | Facilitate growth | Fund growth | Market overview | Consumption patterns | Macro- and Consumer trends | Our business | Sales | Production | Innovation and projects | Production facilities | Purchasing | Organisation | Message from the CEO | Group Management | Board of Directors | Svensk version | English version | Om Cloetta | Cloetta i korthet | Syfte och kärnvärden | Finansiella mål | Strategier | Driva tillväxt | Möjliggöra tillväxt | Finansiera tillväxt | Affärsidé och affärsmodell | Marknadsöversikt | Konsumtionsmönster | Drivkrafter i omvärlden | Makro- och Konsumenttrender | Vår verksamhet | Försäljning | Produktion | Innovation och projekt | Produktions- anläggningar | Inköp | Organisation | VD har ordet | Ledningsgrupp | Styrelsen | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | History | The history of Ahlgrens bilar | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Svensk version | Historik | Historien om Läkerol | English version |