Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Addtech AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen elektroniska, elektrotekniska samt elektromekaniska apparater och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556302-9726

Senast uppdaterad: 2022-01-03 17:46:13

Kreditscore / rating: 2.24 | Företagets kreditscore är bättre än 84% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 10 935,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 45 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2021 2020 2019
Omsättning (mkr) 11 336,0 11 735,0 10 148,0
Resultat (mkr) 729,00 873,00 672,00
Eget kapital (mkr) 3 309,0 3 018,0 2 470,0
Tillgångar (mkr) 9 806,0 8 506,0 7 045,0
Vinstmarginal (%) 6% 7% 7%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 22% 29% 27%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English