Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

Addtech AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen elektroniska, elektrotekniska samt elektromekaniska apparater och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556302-9726

Senast uppdaterad: 2021-03-19 08:45:23

Kreditscore / rating: 2.57 | Företagets kreditscore är bättre än 90% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 13 095,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Stockholm - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 111 45 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2020 2019 2018
Omsättning (mkr) 11 735,0 10 148,0 8 022,0
Resultat (mkr) 873,00 672,00 526,00
Eget kapital (mkr) 3 018,0 2 470,0 2 085,0
Tillgångar (mkr) 8 506,0 7 045,0 5 519,0
Vinstmarginal (%) 7% 7% 7%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 29% 27% 25%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English