Träd för SNI-koder >> | Träd för län och kommuner >> | Topplista över SNI koder >> | Topplista över företag >> | Svenska börsbolag & aktieindex >> | Nyheter för börsnoterade företag >> | Svenska och internationella nyheter >> | Slumpmässigt företag >>

Sök orgnummer:
All data och info på denna sajt kan innehålla fel.

ITAB Shop Concept AB

Granska bolagets branschkonkurrenter - Marknader (SNI koder) => 70100 (SNI-kod+postort)

Bransch / Marknad (namn på SNI kod): Verksamheter som utövas av huvudkontor

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet. Verksamheten i koncernen skall bedriva tillverkning och försäljning av butiksutrustning, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Registreringsår: 1987

Organisationsnummer: 556292-1089

Troligen bolagets hemsida: https://itab.com

Senast uppdaterad: 2021-02-21 19:08:37

Kreditscore / rating: 1.77 | Företagets kreditscore är bättre än 73% av svenska företag.

Bolagets aktiers uppskattade värde (mkr): 1 748,0

Stad/plats (plats för huvudkontor): Jönköping - Granska alla företag där

Postkod (plats för huvudkontor): 553 02 - Filtrera alla företag där

Finansiella årets slut 2019 2017 2015
Omsättning (mkr) 6 064,0 6 381,0 5 193,0
Resultat (mkr) 120,00 329,00 374,00
Eget kapital (mkr) 1 748,0 1 664,0 1 463,0
Tillgångar (mkr) 5 896,0 5 657,0 3 313,0
Vinstmarginal (%) 2% 5% 7%
Avkastning eget kapital (RoE) (%) 7% 20% 26%

Se finansiella data för alla bolag i Sverige hos oss.

English

ITAB Shop Concept AB | Learn more | ITAB Privacy Policy | Customer Login | About ITAB | Project Model | Service & Maintenance | For Suppliers | Sustainability | Creating a Sustainable Future! | Shop Concepts & Retail Design | Safety & Guidance solutions | Checkout solutions | Pharmacy solutions | Lighting solutions | Interior solutions | Our Project Model | Retail safety solutions | Entrance & Exits | Shop Fittings & Shelving | Lighting | Checkout & Self Checkout | Learn more | ITAB Privacy Policy | Customer Login | About ITAB | Project Model | Service & Maintenance | For Suppliers | Sustainability | Creating a Sustainable Future! | Shop Concepts & Retail Design | Safety & Guidance solutions | Checkout solutions | Pharmacy solutions | Lighting solutions | Interior solutions | Our Project Model | Retail safety solutions | Entrance & Exits | Shop Fittings & Shelving | Lighting | Checkout & Self Checkout |